قوانین مربوط به برگشت کالا

کلیه کالاهای خریداری شده در صورت عدم رضایت طبق قوانین زیر قابل برگشت میباشد.
 
1- کالای خراب بطوری که طبق عملکرد تعریف شده در سایت کار نکند.
2- کالایی که در حین حمل و نقل آسیب فیزیکی دیده باشد. ما پیشنهاد میکنیم قبل از دریافت کالا از سلامت ظاهری آن اطمینان حاصل نمایید.
3-در صورت هرگونه مغایرت با توضیحات مندرج در سایت.  
4- در صورت انصراف مشتری از خرید کالا حتی بعد از تحویل آن به مشتری.
     لطفا توجه داشته باشید کالایی که از بسته بندی فابریک خود خارج شده باشد بطوری که دیگر آکبند بحساب نیاید شامل نمیشود.